Cała treść

W Krakowie ruszy system informacji o wolnych miejscach postojowych

Już niedługo specjalny system dynamicznej informacji pomoże krakowskim kierowcom w znalezieniu wolnego miejsca postojowego. Pilotażowo obejmie on swoim zasięgiem ulice Szlak, Warszawską, Ogrodową i część  Placu Matejki, a także parkingi „Przy Muzeum” i „Stare Podgórze”. Spółka Miejska Infrastruktura ogłosiła przetarg na „Zaprojektowanie, wykonanie i oddanie do użytkowania systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie”.
Jak ma działać wprowadzane przez operatora strefy rozwiązanie? System informacji o wolnych stanowiskach postojowych ma za zadanie informować i naprowadzać kierowców na wolne miejsca przy poszczególnych ulicach. W ramach tego rozwiązania dostarczone zostanie narzędzie, które 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu czyli w trybie ciągłym zbiera i przekazuje informacje o zajętości miejsc postojowych. Następnie informacje w czasie rzeczywistym będą udostępniane w ramach aplikacji dostępnej na urządzeniach mobilnych. Projekt zakłada również montaż dwóch tablic zmiennej treści z informacją o wolnych miejscach postojowych.
– Rozwiązanie powinno przyczynić się do ograniczenia ruch w mocno zatłoczonej części naszego miasta, gdyż kierowca z wyprzedzeniem informowany będzie o braku dostępnych miejsc postojowych na ulicach objętych systemem. Uspokojenie ruchu to ograniczenie emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń komunikacyjnych. Zmniejszenie liczby kierowców, krążących w poszukiwaniu wolnego miejsca postojowego przyczyni się również do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a także do usprawnienia transportu publicznego, gdyż nie będą blokowane przez pojazdy poszukujące obecnie wolnego miejsca – jest przekonany Piotr Kącki, prezes Miejskiej Infrastruktury.
– Ograniczenie liczby kierowców poszukujących miejsca do parkowania ograniczy ilość zdarzeń drogowych i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach objętych systemem. Zależy mi, aby wdrożyć w Krakowie rozwiązanie, które będzie ogólnomiejską platformą informującą o dostępnej ofercie miejsc postojowych, nie tylko w obszarze strefy płatnego parkowania, ale również w innych miejscach takich jak parkingi naziemne i podziemne – w tym również te funkcjonujące w systemie Park&Ride. Dlatego założeniem jest, że dostarczone rozwiązanie będzie otwarte pozwalające w przyszłości na objęcie systemem kolejnych ulicach i parkingów – dodaje.
Wdrażany przez Miejską Infrastrukturę system, dzięki dostarczanym informacjom  dotyczącym rotacji miejsc postojowych oraz ich zajętości będzie również służył dostarczeniu informacji o zmieniających się zwyczajach parkingowych na ulicach objętych systemem zarówno w czasie obowiązywania Strefy Płatnego Parkowania, jak również w godzinach i dniach gdy strefa nie obowiązuje. Pozwoli również ocenić, czy wprowadzenie strefy lub zmiany w już obowiązującej strefie przyniosło zamierzony efekt czyli nastąpiło zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych w obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych.
Warto wiedzieć, że na początku, w ramach pilotażu, system informacji o wolnych stanowiskach postojowych obejmie ulice Szlak, Warszawską, Ogrodową i plac Matejki (część stanowiąca przedłużenie ul. Warszawskiej). W ramach zamówienia planowane jest zamontowanie łącznie 284 czujników bezprzewodowych i dwie tablice z dynamiczną informacją.
– Informacja wizualna na tablicach będzie stanowić jedynie element uzupełniający. Założeniem wdrażanego przez nas systemu będzie to, by podstawowym źródłem informacji  o dostępności miejsc postojowych była aplikacja instalowane na urządzeniach mobilnych, posiadająca funkcje naprowadzania na wolne miejsca postojowe. W pierwszym etapie do systemu włączone będą też dwa miejskie parkingi „Parking Stare Podgórze” oraz „Parking przy Muzeum” – zaznacza Piotr Kącki.
Jeśli nie będzie przeszkód formalnych, system informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie zostanie oddany do użytku w IV kwartale br.

 
(Źródło: Urząd Miasta Krakowa)