Cała treść

Kolejna pula na centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Od 1 września br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych. Dofinansowane z Programu Inteligentny Rozwój mogą być inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac B+R.
– W porównaniu do poprzednich edycji tego konkursu, udało nam się uprościć dokumentację. Zrezygnowaliśmy m.in. z kilku załączników do wniosku o dofinansowanie, nie ma także konieczności składania dokumentów rejestrowych, skróciliśmy czas panelu ekspertów, którzy oceniają projekt  – powiedziała wiceminister Jadwiga Emilewicz.
Minimalna wartość projektów wynosi 2 mln zł.
Na najbliższy konkurs ogłaszany przez Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju przeznaczono 460 mln zł. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do 31 października br.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)