Cała treść

Wagi na wjazdach do Szczecina

ZDiTM w Szecinie  podpisał  umowę z konsorcjum firm DUORS Sp. z o.o. i SAFE Co. Ltd Sp. z o.o. na wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj zadania  pn. Budowa miejsc do ważenia pojazdów (wagi preselekcyjne) w wybranych lokalizacjach w granicach administracyjnych miasta Szczecin – wjazd/wyjazd/do/z miasta.
Każda waga wyposażona zostanie w system WIM-P (Weight in Motion Preselection). System WIM – P jest to komputerowy system do automatycznego wykrywania i identyfikacji pojazdów ponadgabarytowych bez ich zatrzymywania.
System WIM-P składa się z czujników instalowanych w nawierzchni, pętli indukcyjnych, kamer do identyfikacji pojazdów oraz odpowiednich sterowników. Czujniki będą rejestrować przejazd pojazdów, mierzyć nacisk koła na nawierzchnię drogi i za pośrednictwem sterowników przekształcą je na ciężar nacisku na koła, osi/oś i łączny ciężar pojazdu. Pętle indukcyjne będą służyć do pomiarów prędkości i łącznej długości pojazdów.
Kamery i systemy identyfikacji pozwolą natomiast  na m.in. pozyskanie wiedzy o marce pojazdu, numerze rejestracyjnym, modelu, dacie i godzinie przejazdu.
Celem głównym instalacji systemu jest ograniczenie ruchu pojazdów przeciążonych na drogach w Szczecinie.
Wykonawca na realizację zadania będzie miał  125 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Koszt realizacji umowy to kwota 2 801 001, 50 zł.

 
(Źródło: Urząd Miasta Szczecin)