Cała treść

76 nowatorskich rozwiązań z szansą na dotację z Programu Polska Wschodnia

Druga edycji konkursu na stworzenie w Polsce Wschodniej innowacyjnych produktów na bazie wyników prac badawczo-rozwojowych cieszyła się dużym zainteresowaniem. Firmy złożyły 76 wniosków o wartości ponad 320,1 mln zł. Zwycięzców poznamy jesienią. Maksymalnie można otrzymać nawet 7 mln zł. W puli konkursu jest 135 mln zł.
– Wzrost innowacyjności gospodarki to nasz priorytet. Innowacje odgrywają pierwszoplanową rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej zarówno firm, regionów, jak i całych krajowych gospodarek. Właśnie dlatego tak silnie wspieramy przedsiębiorców w efektywnym wprowadzaniu na rynek nowatorskich rozwiązań – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.
Eksperci ocenią teraz zgłoszone projekty zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący POPW (niezależne ciało doradczo-opiniodawcze czuwające nad wdrażaniem programu). Pod uwagę wezmą przede wszystkim innowacyjność zaproponowanego w projekcie produktu. Dofinansowanie otrzymają rozwiązania innowacyjne co najmniej w skali kraju. Za innowacyjność o szerszym, europejskim zasięgu wnioskodawcom przysługiwać będą dodatkowe punkty.
Ocenie zostaną poddane również m.in.: potencjał rynkowy produktu, opłacalność jego produkcji oraz planowane utworzenie miejsc pracy. Liczyć się będzie także pozytywny wpływ przedsięwzięcia na działalność gospodarczą członków powiązania kooperacyjnego, do którego należy wnioskodawca.
– Dofinansowaniem zostaną objęte projekty, które w największym stopniu spełnią postawione wymagania – powiedział Adam Hamryszczak.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)