Cała treść

VIII edycja konkursu Innowator Mazowsza

Już po raz ósmy Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodzi i przyzna tytuł Innowatora Mazowsza naukowcom i firmom, które nowatorskim podejściem starają się zmienić oblicze mazowieckiej gospodarki.
Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a jego losy śledzi coraz szersze grono odbiorców. To doskonała forma promocji dla uczestników, która obrazuje ogromny potencjał mieszkańców województwa mazowieckiego. Konkurs Innowator Mazowsza jest realizowany w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Młody Naukowiec.
Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:
– w kategorii Młoda Innowacyjna Firma

  • I miejsce: 25.000 zł brutto,
  • II miejsce: 15.000 zł brutto,
  • III miejsce: 10.000 zł. brutto;

– w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec

  • I miejsce: 15.000 zł brutto,
  • II miejsce: 12.500 zł brutto,
  • III miejsce: 10.000 zł. brutto

Termin składania wniosków upływa 22.09.2016r.
Głównym celem konkursu jest wyłonienie młodych talentów w dziedzinie nauki oraz przedsiębiorczości oraz promowanie proinnowacyjnych postaw w regionie.
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się tutaj.

 
(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)