Cała treść

Narzędzie on-line do planowania mobilności miejskiej już dostępne

Miasta w Europie są istotnymi ośrodkami działalności gospodarczej, innowacyjności i zatrudnienia. Jednakże stają one w obliczu coraz większych wyzwań dla ich systemów mobilności, takich jak zatłoczenie, jakość powietrza, hałas, emisje CO2, wypadki i suburbanizacja. W celu rozwiązania tych problemów miasta muszą opracowywać i wdrażać spójne i ambitne plany zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMPs).
Projekt Urban Transport Roadmaps zapewnia narzędzie on-line, które pomogą stworzyć pierwsze scenariusze projektu zrównoważonej mobilności miejskiej. Dzięki swojemu uproszczonemu podejściu narzędzie jest pomocne jako pierwszy krok dla osób bez specjalistycznej wiedzy. Narzędzie on-line pozwala:

  • Zidentyfikować i zbadać stosowne ścieżeki rozwoju dla zrównoważonego transportu;
  • Określić wpływ na transport, środowisko i ekonomie środków zaradczych;
  • Rozważyć wdrożenie ścieżki rozwoju dla scenariusza polityki.

Szczegółowej informacje dostępne są tutaj.

 
(Źródło: Eltis)