Cała treść

6 mld zł na inwestycje kolejowe na Pomorzu

Do konsultacji społecznych przekazano znowelizowany Krajowym Program Kolejowy.  Zapisano w nim ponad 6 mld zł na realizację 12 projektów kolejowych w województwie pomorskim. Inwestycje poprawią dostęp do portów morskich oraz zapewnią krótsze i wygodniejsze podróże w regionie.
Inwestycje wokół dwóch portów w Gdyni i Gdańsku oraz prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto przyczynią się do poprawy warunków obsługi przewozów intermodalnych, gdyż zwiększą znacząco bezpieczeństwo prowadzenia ruchu w Korytarzu Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie. Poprawią też punktualność pociągów i płynność prowadzenia ruchu.
– Efektywniejsze połączenie z siecią kolejową korytarza w głębi Polski oraz Europą jest kluczowe zarówno dla dalszego rozwoju samego portu, jak i poprawy konkurencyjności transportu kolejowego – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Realizacja zadań w ramach Krajowego Programu Kolejowego na Pomorzu skróci czas podróży w regionie oraz poprawi obsługę na stacjach. Na niektórych trasach pociągi będą dojeżdżały do celu nawet 20 minut wcześniej.
– Propozycja rozwoju kolei w województwie pomorskim, przedstawiona w Krajowym Programie Kolejowym jest istotna zarówno dla mieszkańców, jaki turystów. Oznacza bowiem sprawniejszą i wygodniejszą obsługę komunikacyjną. To także sprawny system transportowy oparty na wielu gałęziach: drogach, kolei, sieciach aglomeracyjnych, sieci żeglugi śródlądowej i morskiej –  podkreślił  Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)