Cała treść

Mobilność w Metropolii Poznań

Stowarzyszenie Metropolia Poznań zaprasza do wypełnienia ankiety online, skierowanej do mieszkańców Metropolii oraz do przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wyniki ankiet pomogą w przygotowaniu “Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”.
Ankieta daje możliwość wyrażenia własnych preferencji i potrzeb związanych m.in. ze zbiorową komunikacją publiczną, bezpieczeństwem ruchu drogowego, a także najczęściej stosowanymi środkami transportu.
Ankiety są w pełni anonimowe, a udostępnione informacje prezentowane będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.
Wyniki badania pomogą w przygotowaniu wspólnego dla wszystkich samorządów, zrzeszonych w stowarzyszeniu Metropolia Poznań, “Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025” (PZMM). Nowy dokument będzie służył kreowaniu optymalnych zmian w transporcie i komunikacji w Metropolii Poznań, czyli na terenie Miasta Poznania, gmin Powiatu Poznańskiego oraz w gminach Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem.
Opracowanie Planu Mobilności spełnia warunki zapisów Programu Operacyjnego, dokumentu decydującego o podziale środków unijnych. PZMM dotyczy działań związanych z transportem i umożliwia samorządom pozyskanie funduszy na planowane inwestycje.

 
(Źródło: Urząd Miasta Poznania)