Cała treść

Finansowanie nowych biznesów i inwestycji samorządowych

Future of Smart Cities 201626 października 2016 r. w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Narutowicza 34 odbędzie się konferencja „Future of Smart Cities 2016”.
Wydarzenie poświęcone będzie zagadnieniom mającym pomóc samorządom wdrożyć wspólne podejście do kształtowania inteligentnego Miasta, w którym dąży się do oszczędności zasobów finansowych, czasowych oraz energetycznych. Podczas konferencji będzie mowa o wpływie samorządu na miejską jakość: transport, gospodarkę, rynek pracy, kulturę, komunikację, warunki środowiskowe itp.
Projekt współtworzony jest przez Radę Programową, działającą pod przewodnictwem m.in.: Mec. Jarosława Chałasa Partnera Zarządzającego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego, prof. Jolantę Rudzką-Habisiak – Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Przemysława Andrzejaka – Prezesa Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  oraz Bożenę Ziemniewicz – Wiceprezesa Zarządu Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej
Podczas konferencji wystąpią przedstawiciele zarządów największych spółek, reprezentanci administracji centralnej, reprezentanci środowiska naukowego oraz eksperci z zakresu Smart City.  
W programie m.in.:

  • inspirujące panele dyskusyjne stanowiące platformę wymiany pomysłów, motywujące przedstawicieli samorządów oraz biznesu do podejmowania odważnych oraz niestandardowych działań zmieniających nasze życie w miastach.
  • eksperckie bloki tematyczne:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA (SMART MOBILITY);
– GOSPODARKA (SMART ECONOMY);
– JAKOŚĆ ŻYCIA i PRACY W MIEŚCIE (SMART LIVING and WORKING – SMART PEOPLE);
– DIGITAL HEALTH (E-Health –e-zdrowie);
– WSPARCIE FINANSOWE;
– PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE;
– INTELIGENTNE SIECI.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: http://www.nowoczesne.miasta.pl/events/lodz/

Warunki uczestnictwa:

  • udział w konferencji jest bezpłatny.
  • warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej. Po przyjęciu i zakwalifikowaniu zgłoszenia, nazwisko Uczestnika pojawi się na liście uczestników.
  • liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.