Cała treść

KISMiA – czyli pierwszy w Polsce inteligentny system monitoringu wystartował

29 sierpnia został oficjalnie uruchomiony Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA). Jest to pierwszy w Polsce inteligentny system monitoringu, który sam wykrywa i alarmuje dyspozytorów w zakresie kilkunastu określonych zdarzeń – np. kolizja pojazdów,  zbiegowisko, czy leżący człowiek. Podobne systemy funkcjonują m.in. w Chicago, Rio de Janeiro i Madrycie.
KISMiA obejmuje łącznie 194 kamery. System kosztował 13 947 887 zł brutto.
– Katowice są miejscem powstawania innowacyjnych rozwiązań, wdrażania nowych technologii. Stajemy się coraz bardziej smart city w wielu różnych obszarach. Bardzo się cieszę się, że pierwszy w Polsce inteligentny system monitoringu obejmujący wiele części miasta powstaje właśnie u nas w Katowicach – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest jednym z priorytetowych zadań każdej gminy. KISMiA pozwoli nam poprawić bezpieczeństwo publiczne, w tym drogowe, efektywnie gospodarować zasobami ludzkimi i sprzętem Straży Miejskiej, a także sprawniej działać w sytuacjach kryzysowych. KISMiA nie jest projektem zamkniętym – będzie się rozwijać w miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców i nasze służby – dodaje prezydent.
– Zapis z kamer jest materiałem dowodowym, dzięki niemu policjanci wykrywają sprawców przestępstw i wykroczeń, wyjaśniają okoliczności zdarzeń drogowych – zaznacza inspektor Paweł Szeląg, Komendant Miejski Policji w Katowicach i dodaje, że badania dowodzą, że w strefach objętych zasięgiem kamer następuje radykalne zmniejszenie napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia, a także wzrasta przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Szacuje się, że przestępczość w monitorowanym rejonie spada o około 25-75%.
Kamery, poza Śródmieściem i dzielnicami, będą także umiejscowione w 10 punktach na głównych arteriach drogowych Katowic – będą skanować tablice rejestracyjne przejeżdżających pojazdów, co będzie dużym ułatwieniem dla policji pod kątem ścigania złodziei samochodów. Dzięki skanowaniu urząd miasta na bieżąco będzie dysponować informacjami o natężeniu ruchu drogowego. Takie dane zbierane w dłuższym okresie będą bardzo cenne np. w aspekcie planów rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w mieście, czy planowania remontów.

ROZWÓJ SYSTEMU MONITORINGU W KATOWICACH
 • Monitoring wizyjny Miasta Katowice został wybudowany w latach 2001 – 2014, a sygnał przekazywany był łączami światłowodowymi. Obejmował 132 kamery analogowe i cyfrowe (w tym 1 radiowa):
 • W 2001 roku powstał monitoring w Śródmieściu (16 kamer analogowych przesyłających sygnał do Komendy Miejskiej Policji).
 • W 2006 roku powstało Miejskie Centrum Ratownictwa (MCR), w którym powstało między innymi Centrum Obserwacji Monitoringu obsługiwane przez Straż Miejską. W tym roku utworzono także monitoring w dzielnicy Paderewskiego (5 kamer) oraz na Drogowej Trasie Średnicowej (DTŚ) i tunelu (pod Rondem) – łącznie 82 kamery analogowe.
 • W 2012 roku wybudowano monitoringi ulicy Mariackiej (4 kamery cyfrowe), Osiedla Nikiszowiec (10 kamer cyfrowych) oraz Panewnik (11 kamer cyfrowych).
 • W 2014 roku rozbudowano monitoring ulicy Mariackiej (4 kamery cyfrowe)
KONCEPCJA POWSTANIA KISMiA

W roku 2012 stworzono koncepcję Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA). Określono w niej następujące cele realizacji tego projektu:

 • poprawa efektywności pracy obserwatorów monitoringu – od ok. 10 do 60-ciu kamer na jednego obserwatora;
 • poprawa efektywności działania służb – lepsza orientacja sytuacyjna, szybsze reagowanie;
 • stworzenie jednorodnego systemu monitoringu miejskiego – mniejsze koszty utrzymania i rozwoju;
 • stworzenie dedykowanego dla systemu Data Center – dysponowanie kompleksową informacją do analiz potrzeb miasta;
 • modernizacja istniejących monitoringów i centrów obserwacji – mniejsze koszty;
 • budowa monitoringu w nowych lokalizacjach – szybsza odpowiedź na zgłaszane potrzeby mieszkańców;
 • zastosowanie oprogramowania pozwalającego na automatyczną analizę obrazu i rozpoznawania tablic rejestracyjnych – szybsze przeszukiwanie nagrań, zapobieganie.
CO STWORZONO W RAMACH KISMiA?

W roku 2013 w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę NETOLOGY z Katowic na inżyniera projektu KISMiA, do którego należało przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy KISMiA i nadzór nad realizacją KISMiA. W 2015 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą firmą PROXIMUS SA z Katowic.

KISMiA AUTOMATYCZNIE ROZPOZNAJE KILKANAŚCIE ZDARZEŃ

W systemie KISMiA pracę dyspozytorów (obserwatorów) wspomagać będzie system automatycznie rozpoznający kilkanaście rodzajów zdarzeń:

 • leżący człowiek – obserwator monitoringu będzie mógł natychmiast sprawdzić jak doszło do tej sytuacji i powiadomić najbliżej znajdującego się funkcjonariusza o potrzebie interwencji;
 • pozostawiony obiekt – zapobieganie zamachom terrorystycznym, a także kosztownym akcjom unieszkodliwiania pozostawionego obiektu poprzez szybkie odnalezienie właściciela ew. zguby;
 • usunięty obiekt – szybka identyfikacja sprawców kradzieży czy wandalizmu;
 • zbiegowisko, manifestacja – zdalne monitorowanie rozwoju sytuacji i zapobieganie zagrożeniom w przestrzeni publicznej;
 • przekroczenie strefy – np. wkraczanie na jezdnię w niebezpiecznych miejscach, wkraczanie na teren budowy, czy zagrożonych budynków, jazda po chodniku;
 • próby podjęcia włamania do pojazdów, jazda pod prąd, parkowanie w niedozwolonych miejscach, kolizje pojazdów;
 • pojawianie się zwierząt – wyprowadzanie psów na teren Stref Aktywności Rodzinnej (tzw. SAR-y), pojawianie się dzikich zwierząt;
 • zmiana położenia obiektów – dewastacja, a także szkody poczynione przez wiatr, powodzie itp.

Zdarzenia automatycznie zakwalifikowane przez system jako alerty będą przekazywane do obserwatorów w celu ich weryfikacji i w razie konieczności do wszczęcia procedury interwencyjnej.
System KISMiA umożliwia w przyszłości rozbudowę i integrację z innymi systemami jak np.: miejski system GIS, miejski portal WWW, urządzenia kontroli dostępu, bramki wejściowe, detektory ochraniające ważne fragmenty infrastruktury miasta. Docelowo system ma umożliwiać rozbudowę do 1024 kamer, z czego aktualny projekt umożliwia włączenie do 256 kamer. Po zakończeniu projektu w systemie będzie pracowało 194 kamery.
SYSTEM BĘDZIE ROZBUDOWYWANY JUŻ W 2016 ROKU
Do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy włączane będą, realizowane jeszcze w tym roku, projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego (BO) – “Monitoring osiedla Adama” oraz “Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic”. Liczba wniosków do BO dotyczących monitoringu rośnie z roku na rok. W III edycji w sumie mieszkańcy zgłosili 5 takich zadań, na łączną kwotę 1 447 500 zł. Jeśli zostaną one pozytywnie zweryfikowane i wybrane w głosowaniu, zostaną także podłączone do KISMiA.
Ponadto w przyszłości, po wybudowaniu centrów przesiadkowych będzie możliwość włączenia w system zlokalizowanych tam kamer.

(Źródło: Urząd Miasta Katowice)