Cała treść

Nowoczesne przystanki w Opolu

Opolu zamontowano nowe urządzenia na dwóch przystanakach autobusowych: tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej oraz autonomiczne podświetlenie gablotki na rozkłady jazdy z baterii słonecznej.
Pierwsze urządzenie komunikuje się przez sieć GPRS z systemem kiedyprzyjedzie.pl, z którego od lat korzysta Miejski Zakład Komunikacji i pokazuje 4 najbliższe odjazdy autobusów z przystanku. Przewidywane czasy odjazdu autobusów obliczane są na podstawie odczytów GPS z urządzeń zainstalowanych w każdym autobusie MZK i danych historycznych z systemu.
O ile pierwsze rozwiązanie znane jest z innych miast, drugie urządzenie jest dosyć innowacyjne. W godzinach nocnych bardzo często latarnie uliczne nie dają wystarczającego oświetlenia, by odczytanie rozkładu jazdy pod wiatą przystankową było komfortowe. Pasażerowie często oświetlają sobie rozkład jazdy latarką, zapalniczką lub telefonami. Podłączenie wiaty przystankowej do sieci energetycznej jest z kolei kosztowne na etapie inwestycji i późniejszej eksploatacji.
W rozwiązaniu, które zastosowano w Opolu, na wiacie przystankowej zainstalowana jest bateria słoneczna (ogniwo fotowoltaiczne), które w ciągu dnia ładuje akumulator umieszczony w wiacie. Wieczorem, gdy czujnik wykryje zmierzch, załączone zostaje podświetlenie gabloty, w której znajdują się rozkłady jazdy. Podświetlenie zrealizowane jest energooszczędnymi diodami LED, które w sposób ciągły podświetlają rozkład światłem o niskim natężeniu. W lewym dolnym rogu gabloty, na szybie umieszczony jest czujnik dotykowy. Jeśli pasażer nie może odczytać rozkładu jazdy przy „przygaszonych” diodach, może dotknąć szyby (w miejscu naklejki z rączką), a diody zaczną świecić pełnym światłem (około 20 s), po czym LED-y wracają do pracy energooszczędnej. Wszystko po to, by na całą noc (niezależnie od pory roku) wystarczyło energii elektrycznej zmagazynowanej w akumulatorach.
Z uwagi na to, że pasażerowie nie wiedzą o możliwości dodatkowego podświetlenia gabloty, miasto rozważa możliwość instalacji czujnika ruchu, który wykrywać będzie pasażera w pobliżu tablicy. Światło wewnątrz wiaty przestankowej w ciągu nocy, pracując nawet w trybie energooszczędnym, umożliwia odczytanie rozkładu i w pewien sposób poprawia poczucie bezpieczeństwa oczekujących pasażerów.
Planowana jest instalacja oraz zasilenie w podobny sposób panelu z nadrukiem nazwy przystanku oraz numerami linii przejeżdżającymi przez przystanek.
Jeśli prototypy sprawdzą się (różne pory roku, wandalizm), miasto nie wyklucza zakupu i instalacji takich urządzeń na większej liczbie przystanków.

(Źródło: UM Opole)