Cała treść

Wyzwania polskich służb kontrolnych w zakresie ważenia pojazdów w ruchu

Wymiana wiedzy oraz doświadczeń – to główne założenia międzynarodowej konferencji zorganizowanej z inicjatywy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, której motywem przewodnim było zagadnienie ważenia pojazdów w ruchu w kontekście planowanego wprowadzenia systemu pomiaru mas i nacisków w Polsce.
Krakowską konferencję otworzył p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Michał Pierzchała wspólnie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzym Szmitem. Było to istotne wydarzenie z uwagi na rozpoczęcie międzynarodowej wymiany inspektorów.
– Jako Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa odpowiadamy za to, aby system transportowy był dostępny oraz można było sprawnie podróżować w spójnym systemie infrastruktury. Przy tym potrzeba odpowiedniej kontroli, którą zapewnia Inspekcja Transportu Drogowego – podkreślił w swojej wypowiedzi Jerzy Szmit i dodał, że ITD jest służbą potrzebną do zapewnienia uczciwej konkurencji.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z obowiązującymi w Polsce zasadami prawnymi ważenia pojazdów w ruchu oraz rolą, jaką Inspekcji Transportu Drogowego odgrywa na płaszczyźnie międzynarodowej. Kwestia ta jest szczególnie ważna w kontekście prac w zakresie budowy w Polsce systemu pomiaru mas i nacisków pojazdów realizujących przewozy drogowe.
Działania polskiej Inspekcji Transportu Drogowego wpisują się także w system unijnej polityki transportowej, dlatego podczas konferencji poruszono m.in. kwestię uczciwej konkurencji na rynku przewozów drogowych w Unii Europejskiej z perspektywy działania Inspekcji Transportu Drogowego.
Kolejnym punktem agendy konferencji była problematyka ważenia pojazdów w ruchu, pokazana na podstawie doświadczeń z Niemiec. W tym zakresie swoją prezentację wygłosił Pan Robert Maiworm, przedstawiciel Urzędu Federalnego ds. Transportu Towarów na terytorium Niemiec.
Oprócz niemieckich doświadczeń w zakresie ważenia pojazdów realizujących przewozy drogowe, podczas konferencji zostały zaprezentowane także najlepsze litewskie praktyki kontrolne dotyczące wykorzystywania preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów.
Kolejnym ważnym punktem konferencji był panel poświęcony zasadom wyznaczania miejsc na drogach publicznych, na których byłoby możliwe wykonywanie dynamicznego ważenia pojazdów. W tym zakresie swoimi doświadczeniami z uczestnikami konferencji podzielili się przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Na zakończenie konferencji przedstawiciel Akademii Górniczo-Hutniczej zaprezentował naukowe podejście do preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu, szczególnie w perspektywie możliwości automatycznego nakładania kar w przypadku wykrycia naruszeń dotyczących przeładowania pojazdów realizujących przewozy drogowe.
Konferencja umożliwiła wymianę najlepszych praktyk w zakresie procedury ważenia pojazdów w ruchu, stosowanych w różnych państwach Unii Europejskiej. Stanowi to istotny wkład w planowane wprowadzenie systemu pomiaru mas i nacisków w Polsce. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniem ważenia pojazdów w ruchu w perspektywie doświadczeń zarówno polskich, jaki i zagranicznych służb kontrolnych.

 
(Źródło: GITD)