Cała treść

O finansowaniu infrastruktury transportowej oraz szlaku Via Carpatia podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

O nowej perspektywie finansowania rozwoju infrastruktury transportowej oraz zrównoważonym rozwoju Europy Karpat, w tym budowie trasy Via Carpatia, mówiono 8 września 2016 r. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.
– Do tej pory w dwóch konkursach CEF przyznano Polsce 3,84 mld EUR, co stanowi 93% koperty narodowej w wysokości 4,14 mld EUR – mówił minister Andrzej Adamczyk podczas dyskusji na temat nowej perspektywy finansowania inwestycji infrastrukturalnych.
Jak dodał, do najbliższego konkursu CEF przygotowane zostały projekty z bezpiecznym marginesem.  Trwają również intensywne prace, których celem jest sprawna realizacja inwestycji kolejowych.
– Na przestrzeni lat państwo stwarzało wiele hamulców procesów inwestycyjnych. Warto dziś to zmienić, robimy to m.in. w ramach prac nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym – mówił Andrzej Adamczyk.
Przypomniał, że taki sam cel przyświecał nowelizacji ustawy o realizacji inwestycji kolejowych.
Minister zaznaczył, że jednym z najważniejszych źródeł finansowania inwestycji jest CEF – instrument finansowy „Łącząc Europę”. Z tego źródła finansowany jest rozwój Transeuropejskiej Sieci Transportowej, głównie dwóch korytarzy sieci bazowej. Rozwój gospodarczy Polski jest w dużym stopniu związany ze wsparciem budowy infrastruktury transportowej, od której zależy rozwój kluczowych sektorów gospodarki.
– Via Carpatia to priorytetowy projekt, który da silny impuls rozwojowy dla Polski i krajów naszego regionu – zapewnił minister Adamczyk podczas dyskusji panelowej „Rozwój zrównoważony Europy Karpat: komunikacja, kultura, środowisko, zasoby”.
Minister przypomniał, że międzynarodowe porozumienie w sprawie tworzenia tego korytarza transportowego zawarto w marcu 2016 roku podczas konferencji w Łańcucie. Jego celem jest rozwój tranzytu na osi północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej.
Andrzej Adamczyk zaznaczył, że Via Carpatia jest priorytetowym projektem transportowym dla polskiego rządu. Trasa ta odgrywa także istotną rolę w ramach prac nad programowaniem rozwoju kraju, czego najlepszym przykładem jest umieszczenie tego przedsięwzięcia w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako projektu strategicznego. Minister wyraził przekonanie, że dzięki współpracy państw, które są zainteresowane rozwojem tego szlaku komunikacyjnego, Via Carpatia stanie się jednym z istotnych elementów polityki transportowej Unii Europejskiej w zakresie połączenia szlaków transportowych z państwami sąsiadującymi z UE.
Minister Adamczyk poinformował, że w celu monitorowania stanu prac na odcinkach przebiegających przez kraje inicjatywy Via Carpatia, MIB podjęło działania na rzecz stworzenia grupy roboczej do spraw tego projektu. Celem grupy będzie również promocja szlaku na arenie międzynarodowej. Via Carpatia będzie jednym z priorytetów Polski podczas kolejnej rewizji sieci TEN-T.
Via Carpatia stanowi bardzo ważny element międzynarodowego systemu drogowego, łączącego Litwę, Polskę, Ukrainę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Grecję i Turcję. Szlak ma potencjał dalszego rozwoju na pozostałe państwa bałtyckie, Białoruś oraz państwa bałkańskie. Realizacja Via Carpatii zapewni silny impuls rozwojowy, który pozwoli na wykorzystanie potencjału gospodarczego regionów Polski Wschodniej oraz państw uczestniczących w tej inicjatywie. Budowa korytarza przyczyni się do zintensyfikowania wymiany gospodarczej oraz rozwoju spójności ekonomicznej i terytorialnej całej Europy Środkowo-Wschodniej. Będzie realną szansą dla tej części Europy na skokowy wzrost gospodarczy.

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)