Cała treść

W Odessie o rozwoju transportu multimodalnego Europa-Azja

8 września 2016 r. delegacja pod przewodnictwem podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jerzego Szmita wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Zintegrowane korytarze transportowe Europa – Azja”, która odbyła się w Odessie. Podczas konferencji przyjęto deklarację w sprawie rozwoju zintegrowanych korytarzy transportowych Europa – Azja.
Podczas konferencji wiceminister Szmit wygłosił wystąpienie w bloku dyskusyjnym „Wdrażanie wspólnych inicjatyw w połączeniach Europa – Azja”. Podkreślił w nim konieczność wypracowania nowej koncepcji dla rozwoju transportu multimodalnego o wymiarze euro-azjatyckim i jej realizacji w szerokim zakresie zarówno w Europie, jak i w Azji. Wskazał też na szczególną rolę transportu kolejowego w tym zakresie.
– Polska i Ukraina, ze względu na swoje korzystne położenie, mogą odegrać kluczową rolę w intensyfikacji przewozów euro-azjatyckich. Polska stanowi swoistą bramę wjazdową dla towarów azjatyckich na obszar Unii Europejskiej. Jednocześnie oczekujemy, że to właśnie obszar Ukrainy będzie miał dla Polski strategiczne znaczenie w tym procesie. Zwłaszcza, że przez oba kraje prowadzą najkrótsze szlaki transportowe łączące porty mórz Bałtyckiego i Czarnego – powiedział wiceminister Szmit.
Na marginesie konferencji odbyły się spotkania dwustronne wiceministra Jerzego Szmita z ministrem infrastruktury Ukrainy, Włodzimierzem Omeljanem oraz wiceministrem transportu i komunikacji Republiki Litewskiej, Sauliusem Girdauskasem. Głównym tematem rozmów była współpraca w zakresie kontroli przewoźników drogowych spoza Unii Europejskiej.
– Strona polska jest zainteresowana stałą współpracą służb kontrolnych w zakresie kontroli przewoźników spoza UE, w szczególności przewoźników rosyjskich, którzy wykorzystują granicę Schengen między obu krajami do realizowania przejazdów bez zezwolenia – podkreślił wiceminister Jerzy Szmit po spotkaniach.
W wyniku przeprowadzonych spotkań dwustronnych podjęta zostanie ściślejsza współpraca polsko-litewsko-ukraińska w powyższym zakresie.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)