Cała treść

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, zapraszają samorządy do udziału w kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT).
Kampania promuje ekologiczne formy transportu, takie jak:  komunikacja miejska,  rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny (czyli łączenie różnych środków transportu). Tematem przewodnim tegorocznej edycji  jest hasło „Inteligentny transport. Silna gospodarka”.
Aby przyłączyć się do wydarzenia, władze samorządowe powinny zarejestrować się na stronie www.mobilityweek.eu. Dzięki temu będą mogły m.in. skorzystać z materiałów promocyjnych, przygotowanych na potrzeby kampanii. Ponadto miasta mogą zadeklarować organizację jednego, dwóch albo trzech typów działań:

  • działanie trwałe – np. otwarcie nowej ścieżki rowerowej;
  • tydzień działań – organizacja wydarzeń promujących zrównoważony transport w trakcie całego tygodnia 16–22 września, np. festyny, pikniki rowerowe, czasowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego;
  • Dzień bez Samochodu (22 września) – np. jednodniowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego, dzień darmowej komunikacji miejskiej.

ETZT odbywa się każdego roku w dniach 16–22 września. Kampania ma na celu pokazanie różnorodnych korzyści wynikających ze zrównoważonego transportu: oszczędność pieniędzy i czasu, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa na drogach, przyjazna przestrzeń miejska, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, rozwój nowych technologii oraz zwiększenie atrakcyjności miast dla inwestorów. Kulminacyjnym punktem ETZT jest Dzień bez Samochodu (22 września).

 
(Źródło: Ministerstwo Środowiska)