Cała treść

Przygotowywanie Programu pracy ICT 2018-2020 w Horyzoncie 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zachęca do włączenia się w przygotowanie Programu pracy ICT 2018-2020 w programie Horyzont 2020.
Wiosną b.r. Komisja Europejska rozpoczęła gromadzenie wkładów do Programu pracy w Horyzoncie 2020 na lata 2018-2020. Obecnie prowadzone są konsultacje wśród interesariuszy, głównie europejskich PPP, w ramach których formułowanych jest większość tematów z późniejszego Programu pracy.
Również delegacje poszczególnych krajów do Komitetu programowego ICT mogą zgłaszać swoje propozycje.
Zgłaszane tematy powinny:

  • stwarzać możliwość szerokiego udziału polskich podmiotów (czyli być zgodne z polskim potencjałem badawczym oraz potrzebami badawczo-innowacyjnymi);
  • wpisywać się w założenia Horyzontu 2020 oraz cele obszaru ICT;
  • mieć wymiar europejski i potencjał uzyskania poparcia przez delegacje innych krajów.

Propozycje tematów należy przesyłać do 20 września 2016 r. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 
(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)