Cała treść

Dialog z branżą dla sprawniejszej realizacji inwestycji na kolei

15 września 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie Forum Inwestycyjnego, w którym uczestniczyli minister Andrzej Adamczyk, prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol oraz przedstawiciele grup roboczych działających w ramach Forum, którego celem jest prowadzenie dialogu oraz wypracowywanie rozwiązań usprawniających proces inwestycyjny, w szczególności wzorów dokumentów bazowych, takich jak umowy czy program funkcjonalno-użytkowy.
– Dzisiejsze spotkanie to jedna z najważniejszych płaszczyzn w relacjach między zamawiającym a wykonawcami. Proces realizacji inwestycji nigdy nie jest zerojedynkowy – nie jest tak, że po jednej stronie leży pełna odpowiedzialność i wypływające z niej konsekwencje, a po drugiej jest jej brak. Ryzykiem muszą się dzielić obie strony umowy – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk otwierając spotkanie z branżą wykonawców inwestycji kolejowych w ramach Forum Inwestycyjnego.
– Niezmiernie ważne jest efektywne wykorzystanie szansy, jaka została nam dana w obszarze przebudowy infrastruktury kolejowej. Aby osiągnąć ten cel, musimy wspólnie dążyć  do polepszania relacji między zarządcą infrastruktury, czyli PKP PLK a branżą. Jestem przekonany, że jesteśmy na dobrej do tego drodze – zaznaczył minister Adamczyk.
Zdaniem uczestników spotkania, stały dialog z PKP PLK pozwala na osiągnięcia porozumienia w punktach spornych, a także wskazywanie zagrożeń i problemów, co ułatwi realizację zadań inwestycyjnych.
– Głos branży w sprawie realizacji inwestycji jest dla nas bardzo cenny. To bardzo istotne, by wiedza, doświadczenie i propozycje fachowców  w dziedzinie inwestycji kolejowych zostały wykorzystane i wysłuchane – stwierdził minister Andrzej Adamczyk.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele branży kolejowej, dziękując za wznowienie dialogu w ramach Forum,  podkreślili, że jest ono płaszczyzną dialogu i wspólnego dochodzenia do ważnych dla obu stron rozwiązań. Wskazywali również, że niezwykle istotna jest przewidywalność w prowadzeniu procesu inwestycyjnego.
Forum Inwestycyjne zostało powołane po to, by usprawnić realizację inwestycji i wyciągać wnioski z doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań. W wielu kwestiach udało się już wypracować kompromis oczekiwany przez rynek. Dotyczy on m.in. takich obszarów jak zmiany w warunkach umowy, wprowadzenie odbiorów odcinkowych czy też przeniesienie części ryzyk na zamawiającego.
Branża odnotowuje pozytywne efekty podejmowanych dotychczas w ramach Forum działań. Jej przedstawiciele podkreślili, że już obecnie widać postępy zarówno w ogłaszaniu nowych postępowań przetargowych, jak i w postępowaniach ogłaszanych w poprzednim okresie. Uczestnicy spotkania wskazali na pozytywną zmianę w podejściu Zarządu PKP PLK oraz MIB do rozwiązywania problemów w obszarze inwestycji kolejowych. Wskazano jednocześnie, że konieczne jest kontynuowanie dialogu, a porozumienie w większości obszarów jest możliwe, o ile podtrzymane zostanie prezentowane w ostatnich miesiącach otwarte i merytoryczne podejście obu stron.
Forum Inwestycyjne zrzesza przedstawicieli PKP PLK SA, branży wykonawców inwestycji kolejowych i producentów materiałów, MIB oraz CUPT.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)