Cała treść

Wizyta studyjna w Chinach

W ramach projektu Dragon-STAR Plus organizowana jest w dniach 16-21 listopada 2016 r. biznesowa wizyta studyjna do Shenzhen w Chinach w czasie odbywających się tam targów China Hi-Tech Fair 2016.
Jej celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy chińskimi i europejskimi podmiotami z sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych i tzw. zielonych technologii, m.in. zainteresowanych realizacją projektów w Horyzoncie 2020. W czasie wizyty przewidziane są: udział w China High-Tech Forum, warsztaty, spotkania partnerskie, wizyty w przedsiębiorstwach.
Rejestracja na wydarzenie została przedłużona do 22 września br. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 
(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)