Cała treść

Pół miliarda na transport niskoemisyjny dla Śląska

560 mln złotych dofinansowania zostanie przeznaczonych na projekty w ramach konkursów dotyczących niskoemisyjnego transportu miejskiego i efektywnego oświetlenia w subregionie centralnym i północnym.
– Musimy spowodować, że mieszkańcy województwa śląskiego przesiądą się na transport publiczny, a przesiądą się, jeżeli on będzie ekologiczny, nowy, czysty, a przede wszystkim zintegrowany z innymi środkami – powiedział marszałek Wojciech Saługa.
Na konkursy w obydwu subregionach zgłoszono w sumie 20 wniosków, z czego po ocenie formalnej 17 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Największe dofinansowanie w subregionie centralnym otrzymają PKM Katowice sp. z o.o. (96 mln zł) i PKM Sosnowiec sp. z o.o. (89 mln zł) na zakup niskoemisyjnego, ekologicznego taboru autobusowego, miasto Tychy na inteligentny system zarządzania i sterowania ruchem (60 mln zł), miasto Sosnowiec na modernizację infrastruktury autobusowo-tramwajowej oraz budowę i rozbudowę małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych (56 mln zł), miasto Katowice na węzły przesiadkowe Brynów (57 mln zł), Zawodzie (53 mln zł) i Ligota (9 mln zł), PKM Jaworzno sp. z o.o. na zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą, wraz z budową centralnej stacji ładowania i wymiany baterii oraz miasto Gliwice na rozbudowę systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych (25 mln zł).
W subregionie północnym dofinansowanie przyznano dwóm podmiotom: Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Częstochowie sp. z o.o. na zakup nowego taboru autobusowego (30 mln zł) oraz gminie Rędziny także na zakup nowych autobusów.
W lipcu wybranych zostało dodatkowo 5 projektów z subregionu południowego na kwotę dofinansowania prawie 80 mln zł. Największe środki przyznano wówczas miastu Bielsko-Biała na rozwój zrównoważonego transportu miejskiego (59 mln zł), miastu Cieszyn na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego (10 mln zł) oraz miastu Żywiec na stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych (7,5 mln zł).
Do końca roku będzie można składać kolejne projekty w tym obszarze we wszystkich subregionach.

 
(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)