Cała treść

Transport i gospodarka morska w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Spójna sieć połączeń drogowych do 2023 roku, szybsza i bardziej bezpieczna kolej, wspólny bilet na połączenia kolejowe, łatwiejszy dostęp do portów od strony lądu i morza, modernizacja śródlądowych dróg wodnych ze szczególnym uwzględnieniem Odry, przyjazna i ekologiczna komunikacja w miastach – to tylko niektóre cele projektu rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze transportu.
Trwają konsultacje Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z kluczowych zadań, które zdecyduje o powodzeniu strategii, jest rozwój transportu – drogowego, kolejowego, lotniczego, rzecznego, transportu i publicznego. 19 września, podczas konferencji konsultacyjnej w Szczecinie, poszukiwano odpowiedzi na pytania o właściwy dobór celów i narzędzi w tym obszarze. więcej informacji tutaj.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)