Cała treść

Pytania potencjalnych uczestników postępowania przetargowego odn. Krajowego Systemu Poboru Opłat w 2018 r.

20 września 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się seminarium pn. „Elektroniczny pobór opłat drogowych. Doświadczenia Polski i innych krajów”. Relacja z seminarium znajduje się na www.mib.gov.pl. W seminarium wzięli  udział członkowie Stowarzyszenia ITS POLSKA, w tym m.in. Piotr Krukowski oraz Mariusz Kołkowski.
Minister Jerzy Szmit zapowiedział kolejne seminarium, które ma odbyć się w pierwszej połowie października 2016 r. Jego celem będzie umożliwienie zainteresowanym podmiotom krajowym i zagranicznym zaprezentowania stronie publicznej swoich propozycji oraz przedstawienia  funkcjonalności oferowanych rozwiązań.
Z nieoficjalnych informacji  wynika, że postępowanie przetargowe “na wybór operatora i wykonawcy systemu po zakończonej w listopadzie 2018 r. obecnej umowie” ma być  prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego. W ocenie Zarządu ITS POLSKA seminarium październikowe spełni swoją rolą informacyjną o ile zamawiający, w jego trakcie, będzie mógł odpowiedzieć na pytania potencjalnych uczestników tego postępowania.
W związku z tym ITS POLSKA proponuje, by wszyscy zainteresowani tematem kierowali pytania drogą elektroniczną na adres kspo@itspolska.pl do 10.10.2016 (poniedziałek) do godz. 14:00. Pytania zebrane w ten sposób i pogrupowane tematycznie zostaną przekazane osobom odpowiedzialnym za to postępowanie w przetargowe w MIB i GDDKiA.

 
(Źródło: ITS POLSKA)