Cała treść

W MIB o zrównoważonej mobilności

22 września, z okazji międzynarodowego dnia bez samochodu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zorganizowało seminarium „Inteligentny transport. Silna gospodarka.” Spotkanie było zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności (ETZM), obchodzonego w dniach 16-22 września.
– Kwestie związane ze zrównoważoną mobilnością są bardzo ważne dla naszego resortu. Efektywny i odpowiedzialny społecznie transport jest  możliwy nie tylko dzięki zaawansowanym inwestycjom, ale także dzięki świadomemu  korzystaniu ze środowiska naturalnego – powiedziała podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Justyna Skrzydło, otwierając seminarium „Inteligentny Transport. Silna Gospodarka.”
Dyskusje panelowe toczyły się w trzech blokach tematycznych: innowacje techniczne sprzyjające zrównoważonej mobilności, pojazdy o napędzie alternatywnym i rowery oraz zrównoważony transport publiczny.
Paneliści – naukowcy, przedstawiciele sektora NGO, samorządowcy i urzędnicy rozmawiali o społecznych i technologicznych innowacjach, sprzyjających efektywnemu i przyjaznemu środowisku transportowi.
– Pracujemy nad aktualizacją Strategii Rozwoju Transportu. Chcemy, by w debacie uczestniczyli wszyscy zainteresowani – powiedziała wiceminister Justyna Skrzydło.
ETZM jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która w postaci corocznej kampanii, organizowanej pod koniec lata, promuje zrównoważony transport miejski. Inicjatywa została objęta patronatem honorowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)