Cała treść

Otwarte konkursy w Transporcie

20 września 2016 r. Komisja Europejska otworzyła kolejne konkursy w obszarze „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport” w programie Horyzont 2020.
Tematy ogłoszono w  dwóch konkursach:

Konkursy są jedno- i dwuetapowe. Najbliższy termin naboru wniosków upływa 26 stycznia 2017 r.

 
(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)