Cała treść

Międzynarodowa Konferencja „KORYTARZE SIECI BAZOWEJ TEN-T”

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest organizatorem międzynarodowej konferencji „KORYTARZE SIECI BAZOWEJ TEN-T”, która odbędzie się w 19 października 2016 r. w Warszawie.
Konferencja jest adresowana do przedstawicieli administracji państw zaangażowanych we wdrażanie korytarzy sieci bazowej oraz zarządców infrastruktury, ekspertów i użytkowników transportu, w tym podmiotów związanych z sektorem transportu i logistyki.
Przyjęcie planów pracy dla korytarzy sieci bazowej TEN-T stawia przed krajami członkowskimi wyzwania takie jak priorytetyzacja inwestycji czy rozwój węzłów miejskich.
Podczas konferencji Ministerstwo chce podzielić się z uczestnikami doświadczeniami w tym zakresie i podjąć dyskusję na temat przyszłych zadań.
Główne tematy konferencji:

  • korytarze sieci bazowej TEN-T: wyzwania i szanse – realizacja planów pracy korytarzy sieci bazowej TEN-T w krajach V4 z perspektywy Koordynatorów Europejskich, wymiar zewnętrzny sieci TEN-T;
  • znaczenie korytarzy sieci bazowej TEN-T dla krajów V4, współpraca i projekty transportowe kluczowe dla V4
  • wyzwania w zakresie poszczególnych infrastruktur (kolejowej, drogowej, węzłów miejskich i terminali drogowo-kolejowych);
  • inicjatywy regionalne i makroregionalne przyczyniające się do zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju sieci transportowych.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się tutaj.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)