Cała treść

Seminarium „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Olsztynie”– relacja z wydarzenia

IS_IS_P1080266Blisko 100 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy) uczestniczyło w seminarium pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Olsztynie”, które odbyło się w dniach 29-30 września br. w Hotelu Warmiński w Olsztynie. Organizatorem wydarzenia było ITS POLSKA wraz z Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Olsztyna. Partnerami zostały firmy Sprint, ALE International, A-ster, Avista, Bosch, Mera Systemy, Neurosoft, R&G oraz Shadok.
Patronat medialny nad seminarium objął m.in. Przegląd-ITS i edrogra.pl.
Podczas trwającego dwa dni seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z takimi zagadnieniami jak architektura oraz funkcjonowanie systemu sterowania ruchem, jego główne podsystemy oraz efekty, jakie zostały osiągnięte w ramach budowy systemu przy jednoczesnym powrocie do Olsztyna, po ponad 50 latach, linii tramwajowych.
Pierwszy dzień seminarium podzielono na trzy części, na zakończenie każdej z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować pytania do prelegentów.
Otwarcia seminarium dokonał Piotr Krukowski – członek zarządu ITS POLSKA.
W imieniu Urzędu Miasta Olsztyna uczestników spotkania przywitał prezydenta miasta – Piotr Grzymowicz.
– Ten system pozwala nam usprawniać komunikację transportem publicznym, bez którego nie rozwiązalibyśmy problemów związanych z szeroko rozumianą komunikacją, a szczególnie przemieszczaniem się mieszkańców – mówił podczas swojego wystąpienia prezydenta miasta Piotr Grzymowicz.
Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas I części seminarium rozpoczął Jerzy Roman z Zarządu Dróg, Zieleni i Transport w Olsztynie.
– Wprowadziliśmy priorytet komunikacji zbiorowej, w związku z tym pogorszyło się kierowcom komunikacji indywidualnej.  Na razie za wcześnie na ocenę, czyIS_IS_P1080286 mieszkańcy Olsztyna chętnie przesiedli się do komunikacji zbiorowej po ostatnich zmianach. Mogę jednak powiedzieć, że spadek liczby pasażerów, który obserwowaliśmy od ostatnich 3 lat, został zahamowany, a nawet ma teraz tendencję wzrostową – mówił podczas swojego wystąpienia szef olsztyńskiego Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu.
W dalszej części seminarium przedstawiciele firmy Sprint – głównego wykonawcy olsztyńskiego systemu zaprezentowali architekturę i funkcjonalność systemu oraz systemy i aplikacje mobilne w zarządzaniu miastem.
Bogdan Skoneczny z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie zaprezentował inteligentny system sprzedaży biletów.
Kolejni przedstawiciele olszyńskiego ZDZiT – Marcin Szwarc i Emil Zaborowski omówili zastosowanie narzędzi ITS w zarządzaniu komunikacją miejską oraz zaprezentowali ITS w Centrum Sterowania Ruchem.
Andrzej Karwowski z Urzędu Miasta Olsztyn omówił zintegrowanie działań i systemów w ramach rozwoju transportu zbiorowego w Olsztynie.
– Są lokalne uwarunkowania, które nie pozwalają mieszkańcom do końca docenić tego systemu. Wszyscy kierowcy wybierają najkrótszą trasę przejazdu do poruszania się między dzielnicami. Wybierają nawet małe uliczki, które są w samym centrum lub śródmieściu. Dopóki nie pokażemy kierowcom, że to inne trasy są kręgosłupem komunikacyjnym i dopóki kierowcy nie przyswoją tych informacji, to nadal z hali Urania do Kortowa będziemy jechać aleją Piłsudskiego, obok ratusza, albo wręcz przez starówkę – mówił podczas swojego wystąpienia przedstawiciel ratusza.
Partnerzy seminarium firma Avista zaprezentowała rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów sprzedaży, firma Mera Systemy przedstawiła automatyczne systemy poboru opłat w postaci instalowanych w pojazdach i lokalizacjach stacjonarnych automatów biletowych, firma Shadok zaprezentowała systemy wizualizacji w systemach ITS, natomiast firma Neruosoft przedstawiła wykorzystanie technologii laserowej i wideo do identyfikacji zajętości miejsc parkingowych w infrastrukturze miejskiej .
Serię wystąpień zakończyły prezentacje firm R&G Plus, Bosch oraz ALE International – Partnerów merytorycznych seminarium, które dotyczyły urządzeń i oprogramowania R&G dla systemu ITS w Olsztynie, najnowszych technologii inteligentnych kamer wykorzystywanych w systemach ITS, a także zaawansowanej infrastruktury sieciowej.
IS_IS_P1080421Na zakończenie pierwszego dnia seminarium głos zabrał Członek Zarządu ITS POLSKA – Piotr Krukowski, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i żywy udział w dyskusjach, pogratulował także miastu realizacji projektu dotyczącego zarządzania ruchem.
Po części merytorycznej uczestnicy seminarium udali się  na seans w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym.
Zwieńczeniem pierwszego dnia seminarium była uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników, która odbyła się w restauracji Casablanca.
Drugi dzień konferencji poświęcony był zwiedzaniu Centrum Sterowania Ruchem w Olsztynie. Pracownicy ZDZiT w Olsztynie oprowadzili uczestników seminarium po olsztyńskim centrum, przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających.
Prezentacje dostępne są tutaj.

 

Galeria:

 

IS_IS_P1080280 IS_IS_P1080308 IS_IS_P1080310 IS_IS_P1080313 IS_IS_P1080348 IS_IS_P1080357 IS_IS_P1080360 IS_IS_P1080363 IS_IS_P1080365 IS_IS_P1080366 IS_IS_P1080372 IS_IS_P1080383 IS_IS_P1080386 IS_IS_P1080396 IS_IS_P1080405 IS_IS_P1080415 IS_IS_P1080443 IS_IS_P1080466