Cała treść

Ku głębszej polsko-białoruskiej współpracy w zakresie infrastruktury i transportu

3 października 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz wiceministrowie Justyna Skrzydło i Jerzy Szmit, wraz z delegacją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pod przewodnictwem ministra Marka Gróbarczyka spotkali się w Mińsku z ministrem transportu i komunikacji Republiki Białorusi Anatolijem Siwakiem. Ministrowie kompleksowo omówili współpracę między Polską a Białorusią w zakresie wszystkich gałęzi transportu.
– Odbyliśmy bardzo owocne spotkanie z Anatolijem Siwakiem, ministrem transportu i komunikacji Białorusi. Omówiliśmy szereg spraw  mających wpływ na dwustronne relacje w dziedzinie transportu i infrastruktury – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.
– Cieszę się, że Białoruś wyraziła poparcie dla projektu Via Carpatia. Minister Siwak potwierdził, że Via Carpatia poprawi komunikację w naszym regionie – powiedział A. Adamczyk.
W czasie spotkania ministrowie A. Adamczyk i A. Siwak podpisali memorandum o zacieśnieniu współpracy w zakresie transportu kolejowego, drogowego i lotniczego między Polską a Białorusią.
Memorandum zakłada zintensyfikowanie współpracy w zakresie wymiany informacji o planach modernizacji i budowy infrastruktury w obszarze transportu drogowego, kolejowego i lotniczego. Jego elementem jest również identyfikacja projektów, które przyczyniają się do usprawnienia połączeń transportowych między Polską a Białorusią. Dokument zobowiązuje strony do wypracowania mechanizmów współpracy w ramach realizacji Via Carpatia.
Podczas spotkania prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson i przedstawiciele Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi wymienili podpisane porozumienia. Dotyczyły one możliwości zawierania umów o dzieleniu oznaczeń linii oraz możliwości skorzystania przez polskich i białoruskich  przewoźników lotniczych z leasingu statków powietrznych wraz z załogą.
 

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)