Cała treść

Nowa pula funduszy na inwestycje drogowe w Polsce Wschodniej

Ponad 800 mln zł wynosi budżet drugiego konkursu z Programu Polska Wschodnia (POPW) na inwestycje drogowe, które zwiększą dostępność transportową makroregionu, a tym samym podniosą jego konkurencyjność. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski od 3 do 31 października br.
– Rozwój infrastruktury transportowej to jedno z założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Konsekwentnie wdrażamy je m.in. poprzez efektywne inwestowanie środków Programu Polska Wschodnia – podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.
To już drugi konkurs z działania 2.2 POPW Infrastruktura drogowa. W ramach pierwszego „rozdania” do dofinansowania wybrano 14 projektów o łącznej wartości 1,44 mld zł (z czego unijna dotacja wyniosła 1,2 mld zł).
– Naszym priorytetem jest znaczne przyspieszenie realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Liczymy na kolejne dobre projekty, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju Polski Wschodniej, a także wpływające na jakość życia jej mieszkańców i bezpieczeństwo podróżujących – zaznaczył wiceszef resortu.
Środki umożliwią budowę nowych lub przebudowę istniejących dróg w Polsce Wschodniej, by lepiej skomunikować miasta wojewódzkie i otaczające je obszary z siecią dróg krajowych i międzynarodowych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • miasta: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów;
  • województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;
  • związki lub stowarzyszenia utworzone przez miasta: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)