Cała treść

Seminarium o krajowych inteligentnych specjalizacjach

10 października br. w Katowicach, w ramach Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszechradzkiej, odbędzie się seminarium dla krajów V4+4 dedykowane krajowym inteligentnym specjalizacjom – Roundtable on the National Smart Specialisation of V4+4. Będzie to wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Rozwoju, towarzyszące VI Europejskiemu Kongresowi MŚP.
Jest to seminarium eksperckie, którego celem jest dyskusja oraz wymiana dobrych praktyk związanych z monitorowaniem i wdrażaniem inteligentnych specjalizacji oraz procesem przedsiębiorczego odkrywania. Wiodącymi tematami spotkania będą: koordynacja tematyczna (obszary specjalizacji w Polsce i krajach V4+4), kooperacja w ramach Horyzontu 2020, benchmarking Narodowych Inteligentnych Specjalizacji (porównanie systemów wdrażania i monitorowania).

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)