Cała treść

Badania dotyczące pojazdów autonomicznych

27 września w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbyło się kolejne spotkanie konsorcjum projektu aDrive – „Innowacyjne technologie symulacyjne do oceny systemów automatyzujących prowadzenie pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
Celem spotkania było omówienie formalnych zagadnień związanych z realizacją projektu oraz dyskusja nad opracowaniem katalogu scenariuszy krytycznych w środowisku symulacyjnym. Ponadto przedstawiono postępy z prac projektowych, w tym budowę stanowisk symulacyjnych do systemów automatyzujących prowadzenie pojazdów.
W ramach spotkania zaprezentowano także samochód pomiarowy wyposażony w system LIDAR IBEO firmy SEARCH – wykonano testy w warunkach drogowych, rejestrując obraz ze wszystkich czujników lidarowych. Eksperci przedstawili również elementy stanowiska multisensorycznego stanowiącego wyposażenie symulatora jazdy samochodu osobowego AS1200-6.
Projekt aDrive jest jednym z pierwszych projektów w Polsce w zakresie badań nad pojazdami autonomicznymi. Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego środowiska symulacyjnego do testowania interfejsów komunikacji kierowca-pojazd w zakresie różnych modalności sensorycznych. Badania będą prowadzone z użyciem wysokiej klasy symulatora samochodu osobowego AS1200-6 i specjalistycznego oprogramowania do symulacji działania układów – czujników i algorytmów sterowania – stosowanych w systemach wspomagania jazdy ADAS. Integracja środowisk pozwoli na wykonywanie w bezpiecznych warunkach laboratoryjnych kompleksowych badań interfejsów człowiek-pojazd w zakresie m.in. transferu kontroli nad pojazdem.
Wyniki projektu aDrive mogą przyczynić się do szybszego rozwoju pojazdów autonomicznych i skrócić proces wdrażania tej technologii w pojazdach dostępnych użytkownikom indywidualnym.

 

***

Projekt realizowany jest przez ITS w konsorcjum naukowo-przemysłowym z Wydziałem Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz z firmą SEARCH-Safety Engineering Research w ramach III Programu Badań Stosowanych, dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na koniec 2017 roku.

 
(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)