Cała treść

Wsparcie dla koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Z początkiem listopada ruszy konkurs dla koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK). Dzięki dofinansowaniu zyskają one szansę na rozwój oferty produktowej i poprawę rozpoznawalności na arenie międzynarodowej. Na wnioskodawców czeka 61 mln złotych z Programu Inteligentny Rozwój.
– Liczymy, że wsparcie dla Krajowych Klastrów Kluczowych zwiększy aktywność członków klastra w zakresie współpracy międzynarodowej z różnymi partnerami i tym samym wzmocni ich konkurencyjność – pokreśliła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Krajowe Klastry Kluczowe to klastry o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju, wyłaniane w konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju przy współpracy z PARP.
Dofinansowanie zostanie przyznane koordynatorowi KKK na usługi wspomagające internacjonalizację oferty klastra, w tym w szczególności produktów zaawansowanych technologicznie.
Wsparcie jest też przeznaczone na aktywizację przedsiębiorców (członków klastra) w obszarze internacjonalizacji, na tworzenie sieci kontaktów, wymianę wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracę międzynarodową.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która przeprowadzi konkurs, będzie przyjmować wnioski od 4 listopada do 30 grudnia 2016 r.
 

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)