Cała treść

Przygotowania do konkursu CEF-Transport 2016 w Polsce – konferencja „Inwestowanie w innowacyjny i zrównoważony transport – możliwości w CEF”

W związku z planowanym na 13 października 2016 r. ogłoszeniem przez Komisję Europejską (KE) III konkursu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze transportu (CEF-Transport), Ministerstwo Rozwoju (MR) zorganizowało 30 września br. w Międzyzdrojach konferencję pn. „Inwestowanie w innowacyjny i zrównoważony transport – możliwości w CEF”.
Celem konferencji była popularyzacja możliwości otrzymania finansowania z CEF na projekty z sektora transportu. Mając na uwadze, iż 93% środków koperty narodowej zostało już wykorzystane przez Polskę, MR chciało skupić uwagę uczestników konferencji na możliwościach wnioskowania o środki puli ogólnej w ramach CEF oraz zachęcić potencjalnych beneficjentów do składania wniosków. Podczas konferencji przedstawiciele Komisji oraz Ministerstwa przedstawili założenia zbliżającego się konkursu oraz harmonogram naboru.
Potencjalni beneficjenci zaprezentowali interesujące koncepcje oraz propozycje projektów dotyczące tematyki innowacyjnego transportu, które mogłyby wystartować w najbliższym konkursie CEF-Transport. Spotkanie z KE dało możliwość przeprowadzenia bezpośrednich konsultacji nt. omawianych projektów. Jest szczególne istotne ze względu na fakt, iż to Komisja podejmuje decyzje w sprawie przyznania dofinansowania wybranym projektom spośród propozycji zgłaszanych przez wszystkie kraje UE.
Wnioski będzie można składać do KE do 7 lutego 2017 r. Przed przekazaniem wniosków do KE wymagane jest ich zatwierdzenie przez MR. W związku z tym ostatecznym terminem na przekazanie wniosków do Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MR jest 12 grudnia 2016 r.
Dodatkowe informacje na temat konkursu będzie można uzyskać podczas CEF Info Day organizowanym w Brukseli 25 października 2016 r.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym DG MOVE, DG REGIO oraz Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i Sieci (INEA), przedstawiciele instytucji rządowych oraz potencjalnych i obecnych beneficjentów CEF.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)