Cała treść

Zaproszenie firm do prezentacji najnowszych rozwiązań z zakresu urządzeń rejestrujących wykroczenia

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD zaprasza firmy do prezentacji najnowszych rozwiązań z zakresu urządzeń rejestrujących wykroczenia polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości oraz nie zastosowaniu się do sygnalizacji świetlnej.
GITD rozpoczęło prace studyjne nad koncepcją rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W ramach przedmiotowych prac przewidywane jest przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania w ramach planowanej rozbudowy systemu, funkcjonujących na rynku rozwiązań oraz technologii w zakresie urządzeń rejestrujących prędkość oraz rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle.
Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD do 20 października br., w celu ustalenia terminów i warunków przeprowadzenia prezentacji produktów.
Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się tutaj.
 

(Źródło: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD)