Cała treść

Znaczenie Korytarzy TEN-T dla polskiej polityki transportowej

– Realizacja nowoczesnej i spójnej krajowej sieci transportowej opartej na TEN-T, zapewniającej dostęp do wszystkich, także peryferyjnych, regionów Unii Europejskiej, jest głównym priorytetem polskiej polityki transportowej – mówiła wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło podczas spotkania z Catherine Trautmann, koordynator korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Bałtyckie, który przebiega przez terytorium Polski.
Spotkanie odbyło się 18 października 2016 r. w przeddzień międzynarodowej konferencji “Korytarze sieci bazowej TEN-T” – zorganizowanej w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.
Korytarze sieci bazowej stanowią instrument koordynacji wdrażania projektów na sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej, której ukończenie, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju TEN-T zostało przewidziane na koniec 2030 r. Na spotkaniu omówiono m.in. plany rewizji sieci TEN-T, w tym możliwe niewielkie korekty przebiegu korytarzy oraz plany Polski dotyczące modernizacji linii Rail Baltica.
– Realizacja projektu Rail Baltica jest istotna dla strony polskiej. Wyraża się to poprzez aktywne uczestnictwo w tym projekcie, zarówno jeśli chodzi o inwestycje na terytorium Polski, jak i intensywne kontakty polityczne i eksperckie z partnerami zaangażowanymi w realizację projektu – powiedziała Justyna Skrzydło.
Catherine Trautmann z uznaniem wypowiedziała się o współpracy z Polską przy wdrażaniu korytarza, zaznaczając, że odcinek na terytorium Polski jest kluczowy dla sukcesu całego projektu.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)