Cała treść

Nowy system poboru opłat. Przetarg w listopadzie

18 października 2016 r. w MIB zostało zorganizowane seminarium technologiczne dotyczące systemów poboru opłat drogowych. Celem seminarium było zaprezentowanie konkretnych rozwiązań i dostępnych technologii w obszarze wdrożenia i eksploatacji systemów poboru opłat drogowych wraz z przedstawieniem funkcjonalności oferowanych przez poszczególne firmy propozycji. W jego ramach zaprezentowało się osiem firm, których produkty działają jako systemy poboru opłat lub ich komponenty m.in. we Francji, w Niemczech, na Węgrzech i w Belgii.
– Firmy działające w zakresie systemów poboru opłat zostały zaproszone do przedstawienia w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zakresu oferowanych przez siebie rozwiązań. Zaprezentowane zostały rozwiązania techniczne już funkcjonujące w wielu państwach. Wiedza o możliwych do wdrożenia funkcjonalnościach będzie przez nas wzięta pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze systemu poboru opłat, wykorzystywanego po zakończeniu umowy z obecnym wykonawcą. System ten ma być sprawny, gwarantować skuteczność i szczelność poboru opłat, a także efektywny – koszt jego funkcjonowania nie powinien być zbyt wysoki w stosunku do pobieranych opłat i możliwie jak najmniej uciążliwy dla kierowców – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podczas briefingu prasowego.
Wcześniej, 20 września 2016 r., odbyło się seminarium Elektroniczny pobór opłat drogowych. Doświadczenia Polski i innych krajów, zorganizowane przez resort we współpracy z Bankiem Światowym, skierowane zarówno do przedstawicieli sektora publicznego, jak i prywatnego. Podczas seminarium dyskutowano na temat źródeł finansowania dróg krajowych w Polsce, prawnych i europejskich uwarunkowań systemów poboru opłat, kierunków rozwoju technologii poboru opłat w Europie, funkcjonowania obecnego systemu viaTOLL oraz przyszłości opłaty elektronicznej w Polsce.
W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa został również powołany Zespół ds. przygotowania nowego systemu poboru opłat. Jego zadaniem jest analiza i opracowanie założeń nowego systemu poboru opłat oraz przedstawienie rekomendacji najlepszego rozwiązania w tym zakresie.
Zgodnie z założeniami, do końca października 2016 r. podjęta zostanie decyzja określająca zakres postępowania przetargowego na wybór dostawcy i operatora systemu.
W listopadzie 2016 r. jest planowane ogłoszenie przez GDDKiA pierwszego etapu przetargu.
Wybór wykonawcy i podpisanie umowy na nowy system jest przewidywane na listopad 2017 r.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)