Cała treść

Konferencja „Motoryzacja kołem zamachowym polskiej gospodarki” oraz wystawa pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych w Ministerstwie Rozwoju

W dniu  dzisiejszym w Ministerstwie Rozwoju odbywa się konferencja „Motoryzacja kołem zamachowym polskiej gospodarki” poświęcona głównie programowi elektryfikacji transportu publicznego. W spotkaniu udział bierze wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Równolegle, dla wszystkich zainteresowanych dostępna jest wystawa pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych na parkingu przed budynkiem MR przy pl. Trzech Krzyży.
Zobaczyć można ponad 22 modele autobusów, samochodów i ciężarówek o elektrycznych lub alternatywnych źródłach napędu. Wystawa wpisuje się w rządowy program Elektromoblilności. Ma on przyczynić się do rozpropagowania idei czystego i bezpiecznego transportu oraz do wprowadzenia konkretnych rozwiązań prawnych, które w przyszłości przełożą się na promocję pojazdów niskoemisyjnych.
Organizatorem wystawy jest Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)