Cała treść

Parlament Europejski za rozbudową infrastruktury transportowej wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej

Premier Beata Szydło, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz poseł do Parlamentu Europejskiego, Tomasz Poręba poinformowali 27 października 2016 r. na wspólnej konferencji prasowej o przyjęciu przez Parlament Europejski raportu zakładającego wsparcie dla rozwoju infrastruktury transportowej wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej, w tym budowy drogi Via Carpatia.
–  Raport posła Tomasza Poręby jest wielkim sukcesem i ważnym wydarzeniem dla Polski, które pozwoli skutecznie aplikować o środki Unii Europejskiej na stworzenie w Polsce rusztu komunikacyjnego połączeń drogowych i kolejowych. Kontynuujemy budowę tej sieci, skierowaliśmy do realizacji ostatnie brakujące odcinki autostrady A1, drogi S3 i S61 Via Baltica – powiedział minister Andrzej Adamczyk.
Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął rezolucję autorstwa europosła Tomasza Poręby w sprawie usprawnienia połączeń i poprawy dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W przyjętym dokumencie PE apeluje do Komisji i państw członkowskich o zajęcie się pilną potrzebą wzmocnienia infrastruktury drogowej wzdłuż wschodniej granicy UE, od Estonii po Grecję.
Według PE działania takie powinny opierać się m.in. na realizacji projektu Via Carpatia, który należy w całości włączyć do sieci bazowej TEN-T, aby zapewnić mu finansowanie ze środków UE. PE zachęca też państwa członkowskie do finansowania tego projektu z wykorzystaniem wszystkich możliwych instrumentów finansowych, np. „Łącząc Europę” czy Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.
–  Poparcie PE dla budowy Via Carpatia oraz innych projektów infrastrukturalnych w Polsce Wschodniej jest nadzieją na ożywienie nie tylko gospodarki tego regionu, ale wszystkich krajów Europy Środkowej. Chcę podkreślić ogromne zainteresowanie naszych partnerów tym projektem – zaznaczył minister Adamczyk.
Parlament Europejski w przyjętym dokumencie podkreślił zaangażowanie polskiego rządu w działania na rzecz realizacji Via Carpatia. Przypomniano w nim o podpisanej z inicjatywy ministra Andrzeja Adamczyka 3 marca 2016 r. w Warszawie deklaracji państw położonych na szlaku Via Carpatia ws. dalszej współpracy w rozwoju tego korytarza oraz aktualizacji jego przebiegu.
Via Carpatia to kluczowy transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem Europy północnej i południowej, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji, a w przyszłości także Turcji i Ukrainy.
W raporcie podkreślono również konieczność realizacji innych projektów poprawiających skomunikowanie krajów wschodniej części UE, m.in. drogi Via Baltica i szlaku kolejowego Rail Baltica, pierwszego połączenia kolejowo-drogowego na linii Wschód-Zachód.
Via Baltica  to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego. Obydwa projekty zostały zakwalifikowane do sieci bazowej TEN-T.
24 października 2016 r. minister Andrzej Adamczyk podpisał decyzję o skierowaniu do realizacji całego 91-kilometrowego  polskiego odcinka drogi ekspresowej S61 Via Baltica, od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do obwodnicy Szczuczyna. Przetargi na realizację 6 odcinków mają zostać ogłoszone w IV kwartale 2016 r. i I kwartale 2017 r.
Parlament Europejski poparł także budowę “Bursztynowego” korytarza transportowego nr 11 oraz budowę kanału żeglugowego Odra – Łaba – Dunaj. Korytarz transportowy nr 11 to kolejowy szlak towarowy, który połączy ośrodki przemysłowo-handlowe Polski, Słowacji, Węgier i Słowenii.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)