Cała treść

KE ogłosiła Europejską Strategię Kosmiczną

W nowej polityce przestrzeni kosmicznej Komisja Europejska kładzie nacisk na poprawę życia codziennego ludzi i zwiększenie konkurencyjności Europy. Strategia Kosmiczna zakłada m.in. rozwijanie rynku usług i aplikacji, które wykorzystują dane satelitarne, a także wspieranie start-upów w sektorze kosmicznym. Do 2020 roku UE ma zainwestować 12 mld euro w projekty kosmiczne.
26 października Unia Europejska i Europejska Agencja Kosmiczna podpisały również wspólną deklarację wyrażającą ich wspólną wizję europejskiej polityki przestrzeni kosmicznej. Jest to pierwsza tego typu deklaracja podkreślająca wagę, jaką obie instytucje przykładają do ścisłej i zintegrowanej współpracy w ramach prawdziwie europejskiego podejścia do przestrzeni kosmicznej.
Już teraz z programów UE dotyczących przestrzeni kosmicznej korzystają miliony osób. Europejski przemysł kosmiczny jest silny i konkurencyjny, tworzy miejsca pracy, a dla przedsiębiorstw oznacza szanse na rynku. Wniosek przedstawiony w sprawie nowej polityki przestrzeni kosmicznej przyczyni się do wspierania nowych usług i promowania wiodącej roli Europy w przestrzeni kosmicznej.
– Zastosowania oparte na wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej mają wpływ na nasze życie, gospodarkę i przemysł. Przestrzeń kosmiczna to ważny sektor przemysłu dla gospodarki UE, a także strategiczny atut zapewniający Europie niezależność działania na arenie światowej. Ale jeśli chcemy pozostać w czołówce, potrzebujemy więcej przedsiębiorców i więcej inwestycji prywatnych. Moje przesłanie zatem kierowane do przemysłu, przedsiębiorstw typu start-up i inwestorów brzmi: przestrzeń kosmiczna jest ważna i że nasze zaangażowanie tam ma charakter długoterminowy. – skomentowała Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.
Programy UE w dziedzinie przestrzeni kosmicznej już zapewniają usługi, które stały się niezbędne w codziennym życiu każdego z nas. Dane pozyskane w przestrzeni kosmicznej są niezbędne, gdy używamy telefonu komórkowego, prowadzimy samochód wyposażony w nawigację satelitarną, lecimy samolotem lub oglądamy telewizję satelitarną. Dane te mają zasadnicze znaczenie dla ochrony kluczowej infrastruktury takiej jak elektrownie, inteligentne sieci energetyczne, a nawet transakcje bankowe. Dane te pomagają też zarządzać granicami i prowadzić akcje ratunkowe na morzu. Umożliwiają lepszą reakcję na trzęsienia ziemi, pożary lasów i powodzie. Rolnicy w UE mogą planować na przyszłość. Przy użyciu takich danych można chronić środowisko i monitorować zmianę klimatu.
 
Wspieranie konkurencyjnego i innowacyjnego europejskiego sektora przestrzeni kosmicznej
 
Europejski sektor przestrzeni kosmicznej musi iść krok dalej i wyprzedzać szybko rozwijające się i mające wpływ na rynek innowacje, pojawiające się nowe modele biznesowe i rosnącą konkurencję na świecie. Finansowanie UE będzie silniej ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających i rozwijających działalność w dziedzinie przestrzeni kosmicznej na jednolitym rynku. Ponadto Komisja będzie wspierać wzrost inwestycji prywatnych na rzecz takich przedsiębiorstw, w szczególności w kontekście planu inwestycyjnego dla Europy oraz zapowiadanego europejskiego funduszu venture capital. Komisja będzie również wspierać w europejskich regionach powstawanie europejskich ośrodków i klastrów przemysłu kosmicznego.
 
Przemysł kosmiczny w Europie
 
Europa jako całość (państwa członkowskie, Europejska Agencja Kosmiczna, EUMETSAT i UE) jest jednym z najważniejszych światowych graczy w dziedzinie przestrzeni kosmicznej. Przemysł UE jest silny i konkurencyjny, np. pod względem satelitów, rakiet nośnych i powiązanych usług/operacji. W europejskim przemyśle kosmicznym zatrudnionych jest ponad 230 000 osób. Generuje on wartość dodaną, którą szacuje się na 46–54 mld euro. Europa odpowiada za jedną trzecią produkcji satelitów na świecie. Ma na swym koncie wiele sukcesów w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, przede wszystkim przełomowe technologie i misje rozpoznawcze.
UE zainwestuje 12 mld euro w latach 2014–2020 w wysokiej jakości projekty kosmiczne, min.:

  • Copernicus, wiodący system dostarczający dane pochodzące z obserwacji Ziemi na świecie, już teraz jest pomocny w akcjach ratunkowych na morzu, pozwala UE lepiej reagować na klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi, pożary lasów czy powodzie, a także pozwala rolnikom lepiej zarządzać ich uprawami.
  • Galileo, europejski system nawigacji satelitarnej, wkrótce będzie dostarczał dokładniejszych i bardziej wiarygodnych informacji na temat położenia obiektów w przestrzeni i na temat czasu. Informacje te będą wykorzystywane w samochodach autonomicznych i podłączonych do internetu, kolei, lotnictwie i innych sektorach.
  • Europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS) świadczy usługi nawigacyjne w zakresie bezpieczeństwa życia na rzecz użytkowników w przestrzeni powietrznej, na morzu i na lądzie w prawie całej Europie.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)