Cała treść

Amerykański patent dla Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów

Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – ISKIP został wdrożony w Polsce i kilku krajach europejskich. W związku z planowanym wdrożeniem ISKIP w USA Instytut Badawczy Dróg i Mostów uzyskał amerykański patent na ten wynalazek.
Twórcami rozwiązania objętego patentem są: Michał Karkowski, Tadeusz Dzienis, Cezary Dołęga i Paweł Mrówka.
Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – ISKIP to uniwersalny, rozwojowy system automatycznej identyfikacji pojazdów, dokonywanej na podstawie równoległego rozpoznawania jego cech takich jak rodzaj (osobowy, dostawczy, ciężarowy, autobus itp.), kolor, marka, typ oraz numer rejestracyjny.
Rozpoznawanie wszystkich wyżej wymienionych cech pojazdu dokonywane jest jedynie na podstawie analizy zdjęcia pojazdu, bez potrzeby jakiejkolwiek ingerencji technicznej w strukturę i otoczenie drogi lub innego punktu pracy systemu.
Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – ISKIP może być instalowany zarówno w wersji stacjonarnej, jak i mobilnej. Może być też integrowany z innymi elementami Inteligentnych Systemów Transportu – tzn. systemami ważenia dynamicznego (Weight In Motion), systemami pomiaru prędkości przejazdowej, systemami wykrywania przejazdu na czerwonym świetle, itp.

 
(Źródło: IBDiM)