Cała treść

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w konkursach 5.1 i 5.2 PO IiŚ

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T i działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30.11.2016 r. do 31.05.2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 
(Źródło: CUPT)