Cała treść

Horyzont 2020 – Analiza uczestnictwa Polski na tle UE

Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przygotował skrócony raport uczestnictwa Polski w programie Horyzont 2020. Raport przedstawia dane po 274 zakończonych konkursach.
Nowa publikacja „Horyzont 2020 – Analiza uczestnictwa Polski na tle UE. Raport skrócony po 274 konkursach” prezentuje podstawowe analizy polskiego uczestnictwa w odniesieniu do typów organizacji (uczelnie, instytuty, przemysł, administracja, inne) na tle pozostałych krajów członkowskich. Przedstawiono także podstawowe informacje o uczestnictwie i pozyskanym dofinansowaniu w układzie geograficznym.

 
(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)