Cała treść

Inwestycje w transporcie

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej, we współpracy z polskim Ministerstwem Rozwoju, organizuje Dzień Informacyjny i Konferencję nt. inwestycji w transporcie, która odbędzie się 22 listopada br.  w Warszawie.
Celem Konferencji jest przedstawienie informacji na temat finansowania dostępnego w ramach trzeciego naboru projektów Connecting Europe Facility (CEF) rozpoczętego 13 października 2016 r., a także nowych możliwości łączenia dotacji UE i instrumentów finansowych dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI).
W ramach Konferencji zostaną również przedstawione najnowsze wydarzenia dotyczące europejskich ram finansowania inwestycji w transporcie. W tym kontekście zostaną zaprezentowane kwestie związane z projektami partnerstwa publiczno-prywatnego, pomocy technicznej w ramach Europejskiej Platformy Wsparcia Inwestycji (European Investment Advisory Hub, EIAH) oraz nowe programy finansowania projektów w obszarze Zielonej Żeglugi (Green Shipping).
Adresatami konferencji są publiczni i prywatni promotorzy projektów, przygotowujący i realizujący przedsięwzięcia inwestycyjne w transporcie na poziomie krajowym i lokalnym, a także polski sektor finansowy. Uczestnicy będą mieli możliwość przedyskutowania swoich potencjalnych inwestycji podczas dedykowanych spotkań dwustronnych z Komisją Europejską i/lub Ministerstwem oraz, w konkretnych przypadkach, z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2016 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4.
Początek konferencji o godz. 9:30
REJESTRACJA trwa do 17 listopada br. pod adresem e-mail: EFSIPoland@pl.pwc.com

 
(Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce)