Cała treść

Posiedzenie polsko-ukraińskiej Grupy roboczej ds. transportu

W dniach 9-10 listopada 2016 r. w Kijowie odbyło się 7. posiedzenie polsko-ukraińskiej Grupy roboczej do spraw transportu w ramach Polsko – Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Uczestnicy spotkania omówili tematykę połączeń kolejowych, drogowych oraz lotniczych.
– Chciałbym podkreślić, że nasz rząd przykłada szczególną wagę do współpracy z Ukrainą – zarówno dwustronnej, jak i w formułach wielostronnych. Jako bardzo bliscy sąsiedzi mamy wiele zbieżnych celów i interesów gospodarczych. Z satysfakcją przyjmuję podejmowanie wspólnych wysiłków na rzecz realizacji projektu „Via Carpatia”, w którym zarówno Polska, jak i Ukraina są istotnymi partnerami – powiedział Jerzy Szmit, wiceminister infrastruktury i budownictwa otwierając wraz Jurijem Ławryniukiem, wiceministrem infrastruktury Ukrainy, posiedzenie Grupy roboczej do spraw transportu.
Poza budową drogi M10 na odcinku Krakovec – Lwów, podczas posiedzenia strony przedyskutowały kwestię oddzielenia ruchu towarowego od ruchu pasażerskiego na drogowym przejściu granicznym Korczowa – Krakovec, rozwój transportu kolejowego oraz uzupełnienie bazy prawno-traktatowej w zakresie transportu.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)