Cała treść

W przyszłym roku ruszą rowery miejskie w Częstochowie

4,5 mln zł zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy w celu stworzenia systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego. Przetarg na budowę i zarządzanie systemem ma zostać rozpisany jeszcze w tym roku, a rowery miejskie mogą być dostępne już wiosną 2017 roku.
Ideą realizacji zadania związanego z organizacją i zarządzaniem systemem Częstochowskiego Roweru Miejskiego jest promocja komunikacji rowerowej w mieście jako alternatywnego, ekologicznego środka transportu dla mieszkańców i turystów. W mieście rokrocznie powstają nowe drogi rowerowe lub wydzielone pasy dla rowerów, miasto przymierza się też do budowy centrów przesiadkowych przy częstochowskich dworcach (w ramach projektu unijnego), w ramach których powstaną odcinki ścieżek rowerowych w ich sąsiedztwie. Wprowadzenie rowerów miejskich było także postulatem zgłaszanym przez radnych oraz sympatyków jednośladów.
– Podstawowe założenia systemu to budowa w Częstochowie 20 stacji dokujących, w których będzie można wypożyczyć lub zwrócić miejski rower oraz udostępnienie ok. 150 rowerów – zapowiada prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
Na uruchomienie i pierwszy etap działalności systemu radni zabezpieczyli w Wieloletniej Prognozie Finansowej 4,5 mln zł (3,5 mln w 2017 i 1 mln zł w 2018 r.). Przetarg – jeszcze w tym roku – rozpisze Miejski Zarząd Dróg i Transportu.
Zakłada się, że system w przyszłości będzie można uzupełniać o stacje rowerowe organizowane lub sponsorowane przez firmy lub instytucje, warunkiem będzie ich dopasowanie pod względem formy i funkcjonalności do całości systemu.
Wkrótce społeczny konsultant ds. komunikacji rowerowej w Częstochowie Łukasz Kot rozpocznie ze służbami miejskimi oraz środowiskiem rowerzystów uzgodnienia i rozmowy dotyczące propozycji lokalizacyjnych dla poszczególnych stacji rowerów miejskich. Jeszcze w 2016 r. powinna też zostać rozstrzygnięta kwestia nazwy i logo systemu.

(Źródło: Urząd Miasta Częstochowy)