Cała treść

1 mld zł na zachodniopomorskie drogi

Sprawna sieć infrastruktury transportowej to kluczowy warunek do rozwoju gospodarczego i społecznego Pomorza Zachodniego. Inwestycje drogowe to wciąż jedna z głównych i najbardziej pilnych potrzeb regionu. Planowane na najbliższe lata przez Województwo Zachodniopomorskie inwestycje usprawnią powiązania z drogami wyższych kategorii będących częścią transeuropejskiej sieci drogowej TEN, zapewnią wewnętrzną integrację województwa oraz podniosą poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.
– Nasz cel to minimum 600 km realizacji na drogach wojewódzkich. Chcemy by 2/3 z nich było o standardzie europejskim. Usprawnimy infrastrukturę drogową jako całość, ale w kilku miejscach rozwiążemy również problemy lokalne. Działamy w sposób konsekwentny, więc np. dokumentację dla obejścia Dobrej Nowogardzkiej przygotowaliśmy jeszcze w ubiegłej perspektywie – wyjaśniał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
W najbliższych latach na zachodniopomorską infrastrukturę drogową trafi blisko 1 miliard złotych, aż tyle mogą wynieść w najbliższych latach inwestycje realizowane przez województwo w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Programu Interreg i środków własnych. Inwestycje drogowe to wciąż jedna z głównych i najbardziej pilnych potrzeb regionu. Dlatego najbliższe inwestycje usprawnią powiązania z drogami wyższych kategorii będących częścią transeuropejskiej sieci drogowej TEN, zapewnią wewnętrzną integrację województwa oraz podniosą poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wśród kilkudziesięciu inwestycji, które będą realizowane w całej perspektywie, jeszcze na początku przyszłego roku będą ogłoszone przetargi dla dróg 142 Szczecin – Krzywnica i 102 Międzywodzie – Dziwnów i Łukęcin – Lędzin. Realizowane inwestycje to nie tylko szlaki drogowe.
– W najbliższym czasie szykuje nam się porozumienie z władzami Barlinka dotyczące obejścia tej miejscowości. Będziemy realizowali również obejścia dla Gryfic czy Trzebiatowa. Do 2020 roku chcemy się pochwalić zerowym stanem złej infrastruktury drogowej w sieci dróg podstawowych – powiedział dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Michał Żuber.
Celem władz województwa jest udrożnienie ruchu nad samym morzem, ale i dojazdów do regionu z Poznania czy Gorzowa Wielkopolskiego trasami alternatywnymi. W najbliższym roku planowana jest m.in przebudowa drogi 151, a także przejazdu przez Stepnicę.
– Nasze drogi są uzupełnieniem infrastruktury krajowej, a ta musi mieć uzupełnienie w orientacji północ – południe. Właśnie stąd nasze inwestycje na trasach 163 czy 151. W orientacji wschód – zachód będziemy realizowali również trasy uzupełniające główne kierunku ruchu drogowego. Musimy to zrobić, szczególnie jeśli wsłuchamy się w rządowe plany dla zaniechania budowy S6 i S11. S6 będzie do Sianowa, a dalej do Gdańska to znak zapytania. S1 to na dziś tylko 40, a nie 600 kilometrów – wyjaśniał wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.
– Zarząd Województwa skierował do Sejmiku projekt apelu do rządu w sprawie tych dwóch dróg. Będziemy namawiali do poparcia tego apelu wszystkie siły polityczne – dodawał marszałek Geblewicz.
Warto przypomnieć, że w latach 2007–2014, kosztem blisko 899 mln zł zbudowano, przebudowano i wyremontowano blisko 40 proc. z 2100 km dróg wojewódzkich w Zachodniopomorskiem.

 
(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)