Cała treść

Warsztaty nt. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

W dniach 15-16 listopada 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, we współpracy ze Wspólną Inicjatywą Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich (JASPERS), zorganizowało warsztaty szkoleniowe dotyczące Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Spotkanie otworzyła wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło.
Wiceminister Justyna Skrzydło zaznaczyła, że główną ideą SUMP jest dążenie do stworzenia zrównoważonego systemu transportu miejskiego. Poinformowała również, że MIB prowadzi prace przygotowawcze, których celem jest aktualizacja Strategii Rozwoju Transportu.
– Jednym z obszarów, który zostanie wyeksponowany, będzie szeroko rozumiana zrównoważona mobilność miejska, której kluczowym elementem jest skuteczne planowanie strategiczne – powiedziała wiceminister.
W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele władz na szczeblu krajowym oraz samorządowym, odpowiedzialni za sprawy transportu i mobilności miejskiej oraz przygotowanie SUMP, w szczególności w miastach powyżej 50 000 mieszkańców.
Głównym celem cyklu szkoleń dot. SUMP prowadzonych przez JASPERS w krajach UE, jest wsparcie władz tych państw, które w najbliższym okresie zamierzają korzystać z funduszy unijnych przy realizacji inwestycji opartych na planach zrównoważonej mobilności w miastach.

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)