Cała treść

Carsharing w Warszawie

13 firm jest zainteresowanych uruchomieniem carsharingu w Warszawie. Już w przyszłym roku wybrany przez miasto operator udostępni mieszkańcom od 300 do 500 samochodów do wypożyczenia.
Carsharing jest alternatywą dla posiadania własnego samochodu, których w Warszawie jest coraz więcej: według niektórych danych nawet ponad milion, czyli 600 na 1000 mieszkańców. Powoduje to liczne problemy: m.in. z parkowaniem (liczba wydanych abonamentów w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego przekroczyła już liczbę miejsc parkingowych), zanieczyszczeniem powietrza (wiele z samochodów to stare pojazdy niespełniające norm emisji spalin) i korkami. Miasto stołeczne Warszawa, obok dobrze ocenionej oferty usług transportu publicznego, rowerów miejskich i rosnącej sieci tras rowerowych, planuje też umożliwić mieszkańcom okazjonalne korzystanie z samochodu w razie, kiedy jest to konieczne. Temu ma służyć system carsharing – alternatywa dla posiadania własnego auta.
Usługa będzie polegała na bezobsługowym, krótkoterminowym wypożyczaniu samochodów. Aby skorzystać z pojazdu, trzeba będzie się zarejestrować w systemie (potwierdzając posiadanie prawa jazdy) i znaleźć lub zarezerwować wolny pojazd. Wypożyczanie będzie maksymalnie proste – za pomocą aplikacji mobilnej, strony www lub infolinii. Samochody nie będą zaparkowane na dedykowanych stacjach, można je będzie wypożyczyć i oddać w dowolnym legalnym miejscu parkingowym na obszarze centrum miasta (obejmującym co najmniej dzielnice Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Śródmieście, Wola i Żoliborz). Korzystając z auta, można się będzie poruszać także poza tą strefą.
Opłata za wypożyczenie będzie skalkulowana tak, by było ono konkurencyjne w porównaniu do sporadycznego korzystania z własnego auta. Ostateczna stawka zostanie określona w negocjacjach pomiędzy miastem a firmami zainteresowanymi prowadzeniem systemu – niska stawka to podstawowe kryterium wyboru operatora systemu. Co ważne, będzie to jedyna opłata jaką ponosi użytkownik – nie trzeba będzie płacić za benzynę czy parkowanie w strefie płatnego parkowania, odpadną też koszty typowe dla utrzymania własnego auta: serwis, ubezpieczenie, utrata wartości pojazdu itd. Dla osób korzystających z auta sporadycznie, kilka razy w miesiącu, wypożyczenie miejskiego samochodu będzie więc bardzo opłacalną alternatywą.
Dziś w Warszawie nie funkcjonuje żaden tego typu system. Dlatego miasto zdecydowało się na jego uruchomienie w trybie koncesji. W ten sposób Warszawa nie dopłaci do carsharingu ani złotówki, może jednak zaoferować promocję usługi i pewne korzyści dla pojazdów współdzielonych.
14 listopada br.minął termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. Chęć prowadzenia systemu zgłosiło 13 firm. Kolejnym etapem postępowania będą negocjacje z zainteresowanymi firmami, wówczas doprecyzowany zostanie opis warunków koncesji. Na podstawie rozmów z kandydatami i oferowanych przez nich usług, doprecyzowana zostanie liczba pojazdów, technologia, zasięg, rodzaj floty i inne szczegóły systemu. Następnie kandydaci złożą oferty, które będą ocenione wg następujących kryteriów:

  • Cena usługi dla użytkowników za wypożyczenie pojazdu;
  • Jakość i funkcjonalność oferowanego systemu wypożyczalni;
  • Termin uruchomienia usługi.

Miasto szacuje, że świadczenie usług przez operatora, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, może rozpocząć się w połowie 2017 roku.

 
(Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie)