Cała treść

Seminarium Rzeszowski Inteligentny System Transportowy”

W dniach 24-25 listopada 2016 r. w Rzeszowie odbędzie się seminarium pn. „Rzeszowski Inteligentny System Transportowy”. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz Gmina Miasto Rzeszów. Udział w wydarzeniu przedstawicieli samorządów jest bezpłatny.
Planowana tematyka seminarium obejmuje m. in. przedstawienie wdrożenia oraz dyskusje na temat implementacji  i użytkowania RIST (Rzeszowski Inteligentny System Transportowy) i innych tego typu systemów. Jednocześnie Gmina Miasto Rzeszów zaprezentuje przedsięwzięcia składające się na Rzeszowski Program Transportowy (w ramach których wdrożono RIST), tj. projekty: „Budowa sytemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”, „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” oraz „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”. Prelegentami będą przedstawiciele Miasta (w tym: Urzędu Miasta Rzeszowa, Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów), wybrani wykonawcy i podwykonawcy.
Drugiego dnia (prawdopodobnie z podziałem na grupy) będzie możliwość zwiedzania Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym, Centrum Zarządzania Transportem Publicznym, Centrum Zarządzania Strefą Płatnego Parkowania.
Zaproszenie uczestnictwa skierowane jest do reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg miejskich oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się tutaj.

 
(Źródło: ITS POLSKA)