Cała treść

Zintegrowany rozwój miast w praktyce – seminarium warsztatowe

W dniach 8-9 grudnia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie  odbędzie się seminarium pn. ZINTEGROWANY ROZWÓJ MIAST W PRAKTYCE – Program URBACT III, Agenda Miejska UE, Partnerska Inicjatywa Miast. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Rozwoju oraz Krajowy Punkt URBACT.
Głównym celem wydarzenia jest integracja działań i efektów różnych programów oraz inicjatyw rozwijanych na poziomie europejskim oraz krajowym nakierowanych na zintegrowany rozwój obszarów miejskich, takich jak Partnerstwa Agendy Miejskiej UE, program URBACT III, Sieć Urban Development Network (UDN), czy inicjatywa Urban Innovative Actions (UIA), a na poziomie krajowym – działań planowanych w ramach projektu Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której problematyka rozwoju miast zajmuje ważne miejsce.
Seminarium będzie miało charakter warsztatowy i skierowane jest do wszystkich zainteresowanych miast, głównie do miast średniej wielkości. Na spotkaniu omawiane będą założenia niektórych narzędzi proponowanych w projekcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dedykowanych miastom, w szczególności Partnerskiej Inicjatywy Miast, oraz nowe partnerstwa Agendy Miejskiej UE, w kontekście identyfikacji krajowych priorytetów i możliwości podjęcia współpracy na poziomie krajowym. Szczegółowe informacje nt. seminarium znajdują się tutaj.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)