Cała treść

Pierwsze Spotkanie Wysokiego Szczebla V4 i Republiki Korei dot. rozwoju infrastruktury

21 listopada 2016 r. odbyło się pierwsze Spotkanie Wysokiego Szczebla państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Republiki Korei dotyczące rozwoju infrastruktury, które prowadziła wiceminister Justyna Skrzydło.
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach sprawowania przez Polskę prezydencji w V4. Uczestniczyli w nim wiceministrowie do spraw transportu Czech, Słowacji, Węgier i Korei Południowej.
– Cieszy mnie dynamiczny rozwój stosunków między państwami Grupy Wyszehradzkiej a Republiką Korei. Korea Południowa, będąca światowym liderem w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej, jest jednym z naszych najważniejszych azjatyckich partnerów – powiedziała wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło.
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach sprawowania przez Polskę prezydencji w V4. Uczestniczyli w nim wiceministrowie do spraw transportu Czech, Słowacji, Węgier i Korei Południowej.
Spotkanie było realizacją postanowień podjętych przez premierów V4 i Republiki Korei podczas szczytu  w Pradze 3 grudnia 2015 r.
Celem spotkania było zidentyfikowanie obszarów współpracy w zakresie rozwoju transportu i infrastruktury, w tym autostrad, linii kolejowych, transportu lotniczego i inteligentnych systemów transportowych (ITS) oraz wyznaczenie planu działania na przyszłość.
Na marginesie spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej i Republiki Korei odbyły się rozmowy wiceministrów do spraw transportu Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Ich uczestnicy omówili  kwestię planowanych przez Komisję Europejską inicjatyw drogowych, szczególnie w kontekście najbliższego posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, która odbędzie się 1 grudnia br. w Brukseli.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)