Cała treść

CUPT ogłosił nabór wniosków w konkursie dla działania 5.2 PO IiŚ (Kolej miejska – Infrastruktura)

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska – Infrastruktura) Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 28 lipca 2017 r.
Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków dla działania 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska – Infrastruktura)

 
(Źródło: Centrum Unijnych Projektów Transportowych)